Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

TLAK 2016

TLAK 2016

Druh akce
odborné fórum
Trvání
3 dny
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
projektanti,provozovatelé,výrobci,revizní technici
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
sborník referátů tištěný + na CD, soubor odborných materiálů na CD
Počet bodů
3.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Asociace pracovníků tlakových zařízení,Technická inspekce ČR
Přednášející (pracoviště)
Alois Matěják, prof. František Hrdlička, Babinský, Kudělka, ...bude upřesněno do 30. listopadu 2015
Hlavní odborné téma – program akce
Legislativní rámec oboru tlakových zařízení
Projektování, výroba a uvádění do provozu TZ
- kotle,
- výměníkové stanice,
- potrubní rozvody a jejich části
Provoz vyhrazených tlakových zařízení,
- určování zbytkové životnosti a degradace TZ po dosažení předpokládané(projektované) životnosti,
-poruchy, havárie a výsledky jejich šetření,
- nové trendy v posuzování a zajišťování technické bezpečnosti
- zkoušky těsnosti dle zák. 254/2001 Sb.(vodní zákon),
Potrubí
– materiály,
- svařování,
- nové trendy ve vyhledávání a odstraňování úniků za provozu,
- provoz, údržba, EN 13 480
Nové trendy v oboru tlakových zařízení
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Aktuální informace v oboru tlakových a energetických zařízení