Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

TRVALE UDRŽITELNÁ VÝSTAVBA 2014

TRVALE UDRŽITELNÁ VÝSTAVBA 2014

Druh akce
konference
Trvání
7 hodin
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
Vyšší a střední management stavebních firem, dodavatelé stavebních prací, státní správa, architekti, projektanti, stavbyvedoucí, stavební dozor, koordinátoři BOZP, manažeři kvality, projektoví manažeři, firemní právníci, studenti SŠ a VŠ technického
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
sborník přednášek
Počet bodů
1
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Národní stavební centrum s.r.o., Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR, Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj
Přednášející (pracoviště)
Peter J. Kalaš,Pavel Ševčík,Alois Materna,Petr Holub,Rostislav Drochytka,Dalibor Borák,Josef Smola,Mojmír Hudec,Jitka Dostalová,Dalibor Hlaváček,Zdeněk Bílek,Karel Plotěný,František Buráň,Tadeas Rusnok,Anna Koželouhová
Hlavní odborné téma – program akce
9:00 - 9:05 Zahájení konference: Ing. Petr Obst - Národní stavební centrum s.r.o.
BLOK I
9:05 - 9:20 Vize České podnikatelské rady 2020, 2050: Ing. Peter J. Kalaš - Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj
9:20 - 9:35 České stavebnictví a energetické úspory: Ing. Pavel Ševčík - Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR
9:35 - 9:50 Postoj ČKAIT k trvale udržitelné výstavbě: prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA - ČKAIT
9:50 - 10:05 Přínosy energeticky úsporného stavebnictví pro Jihomoravský kraj: Mgr. Petr Holub - Šance pro budovy
10:05 - 10:20 Výzkumné Centrum AdMaS - výzva pro budoucnost: prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA - Fakulta stavební VUT v Brně
10:20 - 10:40 přestávka, občerstvení

BLOK II
10:40 - 11:00 Udržitelnost a veřejné budovy - projekt CEC5 a nástroj CESBA: Ing. arch. Dalibor Borák - Dobrý dům, s.r.o.
11:00 - 11:20 Energeticky efektivní rekonstrukce: Ing. arch. Josef Smola - Josef Smola - Projektový a inženýrský atelier
11.20 - 11:40 Přírodní principy, materiály a soběstačnost ve výstavbě: Ing. arch. Mojmír Hudec - Ateliér ELAM
11:40 - 12:00 Zelené střechy - řešení pro udržitelnou a zdravou budoucnost: Ing. Jitka Dostalová - GreenVille service s.r.o.
12:00 - 13:00 přestávka, oběd

BLOK III
13:00 - 13:20 AIR House - návrh a stavba energeticky aktivního domu: Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D. - Fakulta stavební ČVUT Praha
13:20 - 13:40 Systém monitoringu GRI: Ing. Zdeněk Bílek, MBA - SIKA CZ, s.r.o.
13:40 - 14:00 Využití srážkové a šedé vody v budovách: Ing. Karel Plotěný - ASIO, spol. s r.o.
14:00 - 14:20 Environmentální přístup výrobce izolací: Ing. František Buráň - CIUR a.s.
14:20 - 14:40 přestávka, občerstvení

BLOK IV:
14:40 - 15:00 Pasivní dům Plus včetně Elektromobility-Berlín: Tadeas Rusnok - Deutsch-Tschechische und Deutsch-Slowakische Wirtschaftsvereinigung e. V.
15:00 - 15:20 Koncept bytové politiky města Vídeň: Ing. arch. Anna Koželouhová - Fakulta architektury VUT v Brně
15:20 - 16:00 Komentovaná exkurze po zrekonstruované části Fakulty stavební: prof. Ing. Miloslav NOVOTNÝ, CSc., Ing. Oldřich Šašinka, MBA - Fakulta stavební VUT v Brně
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Cílem této konference je seznámit odbornou veřejnost s tématem udržitelnosti, jakým způsobem se řeší v jednotlivých oblastech stavebnictví a současně motivovat stavební firmy k řešení této problematiky. Součástí konference jsou také příspěvky konkrétních firem, které si tento pojem zařadily do své firemní strategie a přednesou zde své zkušenosti. V úvodní části konference zazní stanovisko k trvale udržitelné výstavbě od významných institucí působících ve stavebnictví.