Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

TRVALE UDRŽITELNÁ VÝSTAVBA 2015

TRVALE UDRŽITELNÁ VÝSTAVBA 2015

Druh akce
konference
Trvání
6
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
Vyšší a střední management stavebních firem,dodavatelé stavebních prací,státní správa,architekti,projektanti,stavbyvedoucí,stavební dozor,koordinátoři BOZP,manažeři kvality,projektoví manažeři,firemní právníci,studenti SŠ,VŠ technických škol a další
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
sborník přednášek
Počet bodů
1
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Národní stavební centrum s.r.o., Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR, Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj
Přednášející (pracoviště)
Zdeněk Bílek, Pavel Ševčík, Petr Vaněk, Dalibor Borák, Tomáš Závada, Karel Fronk, Ondřej Šimeček, Jiří Sedlák, Michal Hučík, Henrich Pifko, Zdeněk Dufek, Josef Slováček
Hlavní odborné téma – program akce
9:00 - 10:00 registrace účastníků před přednáškovým sálem

10:00 - 10:10 Zahájení konference - Ing. Petr Obst (Národní stavební centrum s.r.o.)

BLOK I
10:10 – 10:30 Udržitelné stavebnictví a průmysl - Ing. Zdeněk Bílek, MBA (Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj)
10:30 – 10:50 Postoj SPS k trvale udržitelné výstavbě - Ing. Pavel Ševčík (Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR)
10:50 - 11:10 BIM projektování udržitelných staveb - Ing. arch. Petr Vaněk (Odborná rada pro BIM)
11:10 – 11:30 Udržitelnost a veřejné budovy - projekt CEC5 a nástroj CESBA - Ing. arch. Dalibor Borák (Dobrý dům, s.r.o.)
11:30 - 11:40 Diskuze
11:40 - 12:00 přestávka, občerstvení

BLOK II
12:00 – 12:20 Memorandum za zdravější prostředí ve školských budovách - Tomáš Závada (Intoza, s.r.o.)
12:20 - 12:40 Udržitelnost bytové výstavby - Bc. Karel Fronk (SKANSKA a.s.)
12.40 - 13:00 Stavby občanské vybavenosti - Ondřej Šimeček (VCES a.s.)
13:00 - 13:20 Projekt Annex 56 v Brně doc. Ing. Jiří Sedlák, CSc. (Fakulta stavební VUT v Brně)
13:20 - 13:30 Diskuze
13:30 - 14:00 přestávka, občerstvení

BLOK III
14:00 - 14:20 Renovace bytového domu na ulici Gallašova v Brně - Ing. Michal Hučík
14:20 - 14:40 Projekt Petržalské dvory - doc. Ing. arch. Henrich Pifko, PhD. (Fakulta architektury STU)
14:40 - 15:00 Využití odpadního materiálu při výstavbě - JUDr. Ing. Zdeněk Dufek, Ph.D. (Centrum AdMaS )
15:00 - 15:20 Systém rekuperace ve veřejných budovách - Ing. Josef Slováček (Asociace pro využití tepelných čerpadel)
15:20 - 15:30 Závěrečné slovo a diskuze - Ing. Petr Obst
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Cílem druhého ročníku konference je přiblížit pojem „trvale udržitelná výstavba“ odborné veřejnosti a současně motivovat stavební firmy k řešení této problematiky. V úvodu konference zazní evropský i český legislativní rámec pro tuto problematiku a vize dalšího vývoje. Témata konference se zaměří především na budovy veřejného sektoru, objeví se také příspěvky konkrétních firem, které si tento pojem zařadily do své firemní strategie a přednesou zde své zkušenosti.