Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Účinnost protipovodňových opatření

Účinnost protipovodňových opatření

Druh akce
seminář
Trvání
1 den, 4 hod.
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
investoři, projektanti, dodavatelé, studenti SPŠS a ČVUT FSv
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Michael Trnka, ml. , CSc.
Přednášející (pracoviště)
Ing. Michael Trnka, ml. , CSc. - Pöyry Environment a.s., vedoucí pobočky Praha
Hlavní odborné téma – program akce
zásady pro přípravu a výstavbu PPO v intravilánu a extravilánu; vazby na územní plán; technická řešení; poznatky o účinnosti PPO v Praze. Přednáška je doplněná fotodokumentací
Typ
B
Souhlas se zpoplatněním
ANO

zásady pro přípravu a výstavbu PPO v intravilánu a extravilánu; vazby na územní plán; technická řešení; poznatky o účinnosti PPO v Praze