Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Úsporné řešení systému vytápění a přípravy čerstvé teplé vody pro bytové domy s ohledem na maximální snížení teploty vratné vody do sítě CZT nebo nízkoteplotních zdrojů

Úsporné řešení systému vytápění a přípravy čerstvé teplé vody pro bytové domy s ohledem na maximální snížení teploty vratné vody do sítě CZT nebo nízkoteplotních zdrojů

Druh akce
seminář
Trvání
4 hodiny
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
Projektanti, provozovatelé a investoři otopných soustav
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Zdeněk Kratochvíl
Přednášející (pracoviště)
Ing. Zdeněk Kratochvíl; Ing. Jiří Buchta a další
Hlavní odborné téma – program akce
8.30 Prezence účastníků
9.00 Zahájení semináře
Uvedení do problematiky, kolik energie ztrácíme při nevhodně vyvážených soustavách a tím zvýšené teplotě vratné vody do sítě CZT. Nutnost využívání termostatické regulace.

MEIBES
Chytré řešení vytápění a decentralizované přípravy teplé vody bytovými stanicemi
LOGOtherm. Důraz na maximální využití energie dodané do bytové stanice, snižování teploty vratné vody.
Proč se rozhodnout pro návrh systému s bytovými stanicemi? Přiblížení problematiky faktoru současnosti.

COMAP
Představení COMAP společnosti a sortimentu
Specifické požadavky na rozvody plynu v budovách z materiálů OCEL – MĚĎ – PE-Xc
             — Ing. Jiří BUCHTA, CSc., předseda sekce PLYN - ČSTZ
— Miroslav BURIŠIN, specialista -konzultant ČSTZ
  Praktické zkušenosti z šetření případů poruch a nehod na rozvodech plynu
            — Ing. Jiří BUCHTA, CSc., předseda sekce PLYN - ČSTZ
FLAMCO
Zkvalitnění otopné vody v systému vytápění díky nové technologii odstraňování nežádoucího vzduchu, kalů a nečistot. Řešení pro dnešní problematiku snižování výkonu úsporných mokroběžných čerpadel.

13.00 Diskuse, tombola, závěr semináře
Typ
A
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Uvedení do problematiky, kolik energie ztrácíme při nevhodně vyvážených soustavách a tím zvýšené teplotě vratné vody do sítě CZT. Nutnost využívání termostatické regulace.