Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Uvádění provozovaného strojního zařízení podle NV č. 378 / 2001 Sb.

Uvádění provozovaného strojního zařízení podle NV č. 378 / 2001 Sb.

Druh akce
seminář
Trvání
4,5 hodiny
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
Seminář je především určen pro návrháře a integrátory strojů, projektanty strojních zařízení a MaR, údržbu, aplikační firmy, pracovníky zabývající se problematikou bezpečnosti práce a vyšší management.
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
Sborník přednášek
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Filip Němeček, Technický poradce v oblasti bezpečnosti strojních zařízení
Přednášející (pracoviště)
Filip Němeček, Technický poradce v oblasti bezpečnosti strojních zařízení
Hlavní odborné téma – program akce
9:00 - 9:15 Prezence

9:15 - 9:30 Zahájení semináře

9:30 - 10:15 (45 min)
Legislativní požadavky pro provozovaná strojní zařízení dle NV ČR č. 378 / 2001 Sb.
Definice pojmů, minimálních požadavků, četnosti kontrol provozovaných strojních zařízení a obsah místního provozního bezpečnostního předpisu vypracovaného k provozovanému stroji.

10:15 - 11:00 (45 min)
Praktický postup při kontrole provozovaného strojního zařízení.
Rozsah kontroly, prováděná měření, nejčastější opomenutí, dokumentace, použití předpisů a norem.

11:00 - 11:25 (25 min) Přestávka, občerstvení

11:25 - 12:30 (65 min)
Navrhování vhodných ochranných opatření k zajištění bezpečnosti – aplikace platných harmonizovaných norem nebo norem typu C, základní a osvědčené principy při navrhování bezpečnostních obvodů.
Navržení ochranných opatření pro vzorové strojní zařízení, stanovení nebezpečných míst, stanovení počáteční hodnoty rizika před navržením vhodných opatření a navržení vhodného opatření pro snížení rizika – postup v souladu s ČSN EN ISO 12 100: 2011.

12:30 - 13:20 (50 min)
Ověření vhodnosti navržených ochranných opatření proti možnému obejití nebo vyřazení.
Ověření navržených ochranných opatření pomocí technických prostředků, u kterých může muže dojít k selhání s následným vznikem nebezpečné události.
Realizace ochranných opatření a opětovné uvedení do provozu – měření, zkoušky a ověřování, doplnění technické dokumentace.

13:20 – 13:30
Individuální diskuse a konzultace s přednášejícím

13:30
Předání certifikátu o absolvování školení
Typ
A
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Cílem odborného semináře je poskytnout důležité informace a osvětlit důležité požadavky v oblasti legislativy, platných předpisů a harmonizovaných norem týkajících se provozovaných strojních zařízení, potažmo výrobních automatizovaných linek.