Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Uvádění strojního zařízení na trh nebo do provozu v souladu se směrnicí 2006/42/ES

Uvádění strojního zařízení na trh nebo do provozu v souladu se směrnicí 2006/42/ES

Druh akce
seminář
Trvání
4,5 hodiny
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
Seminář je především určen pro návrháře a integrátory strojů, projektanty strojních zařízení a MaR, údržbu, aplikační firmy, pracovníky zabývající se problematikou bezpečnosti práce a vyšší management.
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
Sborník přednášek
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Filip Němeček, Technický poradce v oblasti bezpečnosti strojních zařízení
Přednášející (pracoviště)
Filip Němeček, Technický poradce v oblasti bezpečnosti strojních zařízení
Hlavní odborné téma – program akce
9:00 - 9:15 Prezence

9:15 - 9:30 Zahájení semináře

9:30 - 10:15 (45 min)
Legislativní požadavky pro nová strojní zařízení dle směrnice 2006 / 42 / ES.
Definice pojmů, rozsah působnosti a způsob použití.

10:15 - 11:00 (45 min)
Technická dokumentace a ES prohlášení o shodě (prohlášení o zabudování).
Technická dokumentace – obsah a požadavky, ověřování shody, vystavení ES prohlášení o shodě a označení strojního zařízení evropským symbolem CE, uvedení zařízení na trh nebo do provozu.

11:00 - 11:25 (25 min) Přestávka, občerstvení

11:25 - 12:40 (75 min)
Posouzení rizik – obsah a požadavky, postupy při navrhování ochranných opatření – třístupňová metoda dle ČSN EN ISO 12 100: 2011. Navrhování vhodných ochranných opatření k zajištění bezpečnosti – aplikace platných harmonizovaných norem nebo norem typu C, základní a osvědčené principy při navrhování bezpečnostních obvodů.
Navržení ochranných opatření pro vzorové strojní zařízení, stanovení nebezpečných míst, stanovení počáteční hodnoty rizika před navržením vhodných opatření a navržení vhodného opatření pro snížení rizika – postup v souladu s ČSN EN ISO 12 100: 2011.

12:40 - 13:20 (40 min)
Zkoušení a ověřování strojního zařízení před uvedením na trh nebo do provozu.
Ověření vhodnosti navržených ochranných opatření proti možnému obejití nebo vyřazení.
Ověření navržených ochranných opatření pomocí technických prostředků, u kterých může muže dojít k selhání s následným vznikem nebezpečné události. Ověřování splnění základních požadavků.

13:20 – 13:30
Individuální diskuse a konzultace s přednášejícím

13:30
Předání certifikátu o absolvování školení
Typ
A
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Cílem odborného semináře je poskytnout důležité informace a osvětlit důležité požadavky v oblasti legislativy, platných předpisů a harmonizovaných norem týkajících se postupu při uvádění strojního zařízení na trh nebo do provozu.