Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Úvod do projektování elektroinstalací

Úvod do projektování elektroinstalací

Druh akce
seminář
Trvání
12
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
elektrotechnici, projektanti
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
tištěné přednáškové materiály
Počet bodů
2.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Karel Dvořáček, předseda TNK 22, člen TNK 76 a autorizační komise ČKAIT
Přednášející (pracoviště)
Ing. Karel Dvořáček, předseda TNK 22, člen TNK 76 a autorizační komise ČKAIT; Ing. Michal Kříž, IN-EL Praha, člen TNK č. 22
Hlavní odborné téma – program akce
Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě, a jeho souvislosti včetně informace o vlastním průběhu autorizace, oblast otázek vydaných ČKAIT pro zkoušky se zaměřením na elektrotechniku; Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (s důrazem na důležité změny dopadající na elektrické rozvody a nový občanský zákoník); Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích v platném znění, Zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon v platném znění; Vyhláška č. 499/2006 o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů, zejména vyhl. 62/2013Sb.; Vyhláška 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby a její dopad na navrhování a provádění elektrických rozvodů; České technické normy a technické požadavky, závaznost norem; Přehled základních ČSN pro návrh a projektování elektrických zařízení; Ochrana proti úrazu elektrických proudem, jištění, dimenzování vedení; Zásady uzemňování a pospojování; Základy stavby elektrických zařízení; Vliv vyhlášek řešících požární ochranu na návrh elektrických zařízení; Dopad vyhlášky č. 23/2008 ve znění vyhl,268/2009 na návrh a provedení elektrických rozvodů; Nezbytnost „Požárně bezpečnostního řešení stavby“, jako podkladu pro vypracování projektové dokumentace stavby; Zapracování požadavků vyplývajících z „Požárně bezpečnostního řešení stavby“ do protokolu o určení vnějších vlivů; Závazné požadavky ČSN řady 73 08xx na stavbu elektrických zařízení; Napájení požárně bezpečnostních zařízení.
Typ
A
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Účastníci školení budou seznámeni s aktuální normativní a legislativní základnou projektantské práce.