Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Územní plán a jeho vazba na stavební zákon.

Územní plán a jeho vazba na stavební zákon.

Pořadatel

Druh akce
seminář
Trvání
4 hodiny
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
projektanti, technici, stavbyvedoucí, stavební dozory
Počet bodů
1
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Jaromír Sedlický, RNDr. Kateřina Lauermannová
Přednášející (pracoviště)
Mgr. Felcman, Krajský úřad Liberec
Hlavní odborné téma – program akce
Legislativní vazby územního plánu, stavebního zákona a občanského zákoníku.
Typ
B
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Legislativní vazby územního plánu, stavebního zákona a občanského zákoníku.