Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Územní plán a jeho vazba na stavební zákon.

Územní plán a jeho vazba na stavební zákon.

Pořadatel

Druh akce
seminář
Trvání
4 hodiny
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
projektanti, technici, stavbyvedoucí, stavební dozory
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Jaromír Sedlický, RNDr. Kateřina Lauermannová
Přednášející (pracoviště)
Mgr. Felcman, Krajský úřad Liberec
Hlavní odborné téma – program akce
Legislativní vazby územního plánu, stavebního zákona a občanského zákoníku.
Typ
B
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Legislativní vazby územního plánu, stavebního zákona a občanského zákoníku.