Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Územní plánování

Územní plánování

Druh akce
seminář
Trvání
8 hodin
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
materiály k semináři
Počet bodů
1
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing.arch. Martin Tunka, CSc., Ing. Tomáš Sklenář
Přednášející (pracoviště)
Ing. arch. Martin Tunka, CSc., Ing. Tomáš Sklenář
Hlavní odborné téma – program akce
Obsahem semináře budou aktuální problémy územního plánování a jejich řešení, zejména:

Změna územního plánu

Vyhodnocování, zda se nezměnily podmínky, na základě kterých byl územní plán vydán
Dva způsoby pořizování změny a kdy lze který z nich použít
Zpráva o uplatňování územního plánu v uplynulém období, její obsah, projednání a schválení, 3 možnosti, v které může vyústit
Rozhodnutí o pořízení změny, zadání změny územního plánu, jeho obsah, projednání a schválení
Co musí být podkladem pro pořízení změny
Obsah změny, náležitosti výroku a odůvodnění
Pořizování změny po schválení zprávy o uplatňování nebo po schválení zadání změny
Vydání změny a právní stav územního plánu po nabytí účinnosti změny
Územně analytické podklady - 3. úplná aktualizace

Lhůta pro pořízení úplné aktualizace ÚAP, potvrzování úplnosti a aktuálnosti poskytnutých údajů, možnost sankčních opatření vůči poskytovatelům údajů o území
Zjištění hodnot území
Určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích
Projednání aktualizace ÚAP a činnosti navazující
Vybrané rozsudky soudů vztahující se k ÚPD s komentářem a vysvětlením, jak poznatky z nich zohlednit v praxi

Dotazy a odpovědi

Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Seminář je určen pořizovatelům a projektantům územně plánovací dokumentace, dotčeným orgánům a pracovníkům stavebních úřadů, kteří na základě této dokumentace vydávají rozhodnutí.