Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Územní plánování

Územní plánování

Druh akce
seminář
Trvání
8 hodin
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
materiály k semináři
Počet bodů
1
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing.arch. Martin Tunka, CSc., Ing. Tomáš Sklenář
Přednášející (pracoviště)
Ing. arch. Martin Tunka, CSc., Ing. Tomáš Sklenář
Hlavní odborné téma – program akce
Obsahem semináře budou aktuální problémy územního plánování a jejich řešení, zejména:
◾Možnosti financování nástrojů územního plánování z fondů EU
• na jaké ÚPD a územní studie bude možné čerpat prostředky z IROP
• ve kterém území a v jaké výši
• podmínky výzev a metodické podklady MMR pro žádosti
◾Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje a jak ji promítnout do ÚPD
◾Veřejná infrastruktura ovlivňující více obcí
◾Vybrané problémy obsahu a pořizování územního plánu
• spolupráce obec, pořizovatel a projektant
• poznatky ze soudních přezkumů
• nejčastější chyby a jak se jim vyvarovat
◾Informace o připravované novele stavebního zákona
◾Velký blok dotazů a odpovědí
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Seminář je určen pořizovatelům a projektantům územně plánovací dokumentace, dotčeným orgánům a pracovníkům stavebních úřadů, kteří na základě této dokumentace vydávají rozhodnutí.