Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Územní plánování - aktuální problémy a jak je řešit

Územní plánování - aktuální problémy a jak je řešit

Druh akce
seminář
Trvání
8 hodin
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
materiály k semináři
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Tomáš Sklenář, JUDr. Jan Mareček, Ing. Jiří Klápstě, JUDr. Martin Zídek
Přednášející (pracoviště)
Ing. Tomáš Sklenář, JUDr. Jan Mareček, Ing. Jiří Klápstě, JUDr. Martin Zídek
Hlavní odborné téma – program akce
I. BLOK
•Nová stanoviska k vybraným problémům a nové metodiky včetně komentářů k nim. Doporučení, na co si dát pozor při pořizování a zpracování ÚPD a ÚPP. Aktuální informace.
•Odpovědi na dotazy.

II. BLOK
•Rozsudky soudů vztahující se k územnímu plánování (nejen za poslední období).
•Odpovědi na dotazy.

III. BLOK
•Ochrana zemědělského půdního fondu, ochrana lesa a ochrana přírody a krajiny v ÚPD a ÚPP po novelách speciálních zákonů.
•Odpovědi na dotazy.

IV. BLOK
•Památková péče a územní plánování podle nového památkového zákona (s důrazem na vymezení předmětů ochrany a ochranných pásem, jejich evidenci, archeologii - území bez nálezů, režim záchranných archeologických výzkumů, vztah k urbanistickým a architektonickým hodnotám území ..).
•Odpovědi na dotazy.

V. BLOK
•Závěrečný komentář.
•Odpovědi na dotazy k okruhům problémů nezařazeným do předchozích bloků.
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Seminář bude zaměřen zejména na problémy při pořizování a zpracování územně plánovacích dokumentací a územně plánovacích podkladů, která nebude ovlivněna novelou stavebního zákona a činí v praxi potíže. Jako záruku špičkové úrovně semináře se nám podařilo získat přednášející s nejvyšší specializací na danou problematiku, kteří jen zcela výjimečně přednáší v jeden den na jednom místě.

Seminář je určen pořizovatelům a projektantům územně plánovacích dokumentací a podkladů, pracovníkům nadřízených orgánů územního plánování, dotčených orgánů, investorům, právníkům působícím v oboru a všem, kterých se územní plánování nějakým způsobem dotýká a dále orgánům ochrany ZPF, lesa, přírody a krajiny a státní památkové péče.