Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Územní plánování včetně informací o připravované novele stavebního zákona

Územní plánování včetně informací o připravované novele stavebního zákona

Druh akce
seminář
Trvání
8 hodin
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
materiály k semináři
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing.arch. Martin Tunka, CSc., Ing. Tomáš Sklenář
Přednášející (pracoviště)
Ing. arch. Martin Tunka, CSc., Ing. Tomáš Sklenář
Hlavní odborné téma – program akce
Obsahem semináře budou aktuální problémy územního plánování a jejich řešení, zejména:
◾možnosti využití fondů EU na financování územně plánovací činnosti
◾vznikne již pro rok 2016 český fond na financování ÚPD a ÚPP obcí, které nejsou ORP?
◾územní studie pořizované z fondů EU (obsah zadání, pořizování, schválení využití)
◾informace o projednávané novele stavebního zákona, hlavní nové úkoly a jak se na ně připravit (např. právní stav po změně podmiňující její účinnost, zohledňování dosavadních i nových cílů a úkolů územního plánování, uplatňování závazných stanovisek orgány územního plánování)
◾poznatky ze soudních přezkumů týkajících se územního plánování, jak na ně reagovat v činnosti pořizovatele a projektanta
◾koncepce veřejné infrastruktury v územním plánu (požadavky ze zákona a vyhlášek, z ÚAP, PÚR, ZÚR a Politiky architektury, odraz v zadání, obsah v územním plánu, koordinace s ostatními obcemi)
◾blok dotazů a odpovědí
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Seminář je určen pořizovatelům a projektantům územně plánovací dokumentace, dotčeným orgánům a pracovníkům stavebních úřadů, kteří na základě této dokumentace vydávají rozhodnutí.