Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Územní plánování ve stavební praxi

Územní plánování ve stavební praxi

Pořadatel

Druh akce
seminář
Trvání
6
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
autorizované osoby v oboru stavebnictví, architekti, projektanti, investoři a veřejná zpráva
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Hana Paclová, Ph.D. VŠB-TU Ostrava, FAST, Katedra městského inženýrství
Přednášející (pracoviště)
Ing. Hana Paclová, Ph.D., doc. Ing. František Kuda, CSc., Ing. arch. Jaroslav Sedlecký, VŠB TU Ostrava, FAST, Katedra městského inženýrství
Hlavní odborné téma – program akce
Vzdělávací modul Územní plánování je určen všem pracovníkům, jejichž náplní je oblast územního plánování. Vzdělávací modul je zaměřen především na řešení problémů spojených s legislativou, typy a využívání podkladových materiálů, územně plánovací podklady, typy dokumentací, ochrana volné krajiny, uplatňování územního plánu v praxi. Hlavním z řešených témat modulu jsou: urbanismus jako teoretická základna územního plánování; problematika pořizování ÚPD; náročnost zpracovatele ÚPD; postavení veřejné zprávy.
Typ
B
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Územní plánování ve stavební praxi