Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Územní plánování ve stavební praxi

Územní plánování ve stavební praxi

Pořadatel

Druh akce
seminář
Trvání
6
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
projektanti, studenti, realizačn firmy, odborná veřejnost, zaměstnanci státní správy
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. arch. Hana Paclová, Ph.D.
Přednášející (pracoviště)
Ing. arch. Hana Paclová, Ph.D.
Hlavní odborné téma – program akce
1. Mapové podklady, GIS, softwarová podpora územního plánování v praxi
2. Legislativní rámec v ÚP - zaměřeno na problematiku pořizování územního plánu
3. Posouzení ÚP na vliv na životní prostředí, udržitelný rozvoj území
4. Tvorba územně plánovacích podkladů - zpracování ÚAP, ÚP - proces řízení
Typ
B
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Vzdělávací modul Územní plánování je určen všem pracovníkům, jejichž náplní je oblast územního plánování. Modul mohou využít zaměstnanci státní správy, projektanti, manažeři stavebních firem, autorizované osoby ve výstavbě a také odborná veřejnost. Vzdělávací modul je zaměřen především na řešení problémů spojených s legislativou, typy a využívání podkladových materiálů využívání softwaru, územně plánovací podklady, typy dokumentací, ochrana volné krajiny, uplatňování územního plánu v praxi. Hlavním z řešených témat modulu jsou: urbanismus jako teoretická základna územního plánování; význam a problematika pořizování ÚPD; udržitelný zdroj území a problematika ochrany životního prostředí, nakládání se srážkovými vodami v zastavěném území, náročnost zpracovatele ÚPD; postavení veřejné správy.