Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Vady a poruchy staveb

Vady a poruchy staveb

Druh akce
přednáška
Trvání
4
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
Členové ČKAIT, ČSSI, odborná veřejnost
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Milan Havlišta
Přednášející (pracoviště)
Ing. Jan Chaloupský, AO statika a dynamika staveb, geotechnika, pozemní stavby
Hlavní odborné téma – program akce
Předmětem přednášky budou poruchy a vady realizovaných staveb a průběh jejich sanací. Na jednotlivých příkladech bude pobrána problematika poruch zděných, dřevěných a betonových konstrukcí, založení objektů, stability zářezů a další. Obdobně, jako u předchozích přednášek v roce 2009, 2011 a 2013 bude rozbor proveden na fotografiích s komentářem a teoretickým rozborem.
Typ
B
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Předmětem přednášky budou poruchy a vady realizovaných staveb a průběh jejich sanací. Na jednotlivých příkladech bude pobrána problematika poruch zděných, dřevěných a betonových konstrukcí, založení objektů, stability zářezů a další. Obdobně, jako u předchozích přednášek v roce 2009, 2011 a 2013 bude rozbor proveden na fotografiích s komentářem a teoretickým rozborem.