Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Vady a poruchy staveb - poučení z chyb. BETONOVÉ KONSTRUKCE

Vady a poruchy staveb - poučení z chyb. BETONOVÉ KONSTRUKCE

Druh akce
kurz
Trvání
2 dny
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
stavební inženýři a technici činní ve výstavbě; autorizovaní inspektoři; pracovníci stavebních firem a investičních útvarů; architekti, pracovníci inženýrských a projektových kanceláří; stavební dozor; široká odborná veřejnost
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
Tištěné podklady k přednáškám
Počet bodů
2.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Petr Tůma, Ph.D.
Přednášející (pracoviště)
Doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc.; Ing. Jan Hromádko; Doc. Ing. Daniel Makovička, DrSc.; Ing. Richard Schejbal; Ing. Jan Zelenka; Ing. Petr Tůma, Ph.D.; Ing. Jiří Zmek
Hlavní odborné téma – program akce
I. Vady související s chybami v projektu (Doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc.)
II. Vady pohledových betonů (Doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc.)
III. Vady související se statickým a dynamickým návrhem konstrukcí(Doc. Ing. Daniel Makovička, DrSc.)
IV. Vady související s prováděním konstrukcí (Ing. Jan Hromádko)
V. Vady a poruchy z pohledu dodavatele (Ing. Jiří Zmek)
VI. Vady vyplývající z organizace výstavby (Ing. Jan Zelenka)
VII. Vady související s objemovými změnami (Ing. Petr Tůma, Ph.D.)
VIII. Vady u vodohospodářských staveb (Ing. Richard Schejbal)
IX. Vady související s mrazuvzdorností a vodotěstností (Doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc.)
X. Diskuse (odpovědi na dotazy posluchačů v celém průběhu kurzu)
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Kurz je zaměřen na problematiku vad a poruch ve stavebnictví - zejména vad betonových konstrukcí. Lektoři přednášejí o svých zkušenostech s nejčastěji se vyskytujícími vadami a poruchami příslušných stavebních konstrukcí. Probírat se budou možnosti prevence i následných oprav. Cílem kurzu je poskytnout posluchačům příležitost k poučení se z cizích chyb (vady související s chybami v projektu; vady pohledových betonů; vady související se statickým a dynamickým návrhem konstrukcí; vady související s prováděním konstrukcí; vady a poruchy z pohledu dodavatele; vady vyplývající z organizace výstavby; vady související s objemovými změnami; vady u vodohospodářských staveb; vady související s mrazuvzdorností a vodotěstností).