Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

VADY A PORUCHY STAVEB - POUČENÍ Z CHYB. BETONOVÉ KONSTRUKCE

VADY A PORUCHY STAVEB - POUČENÍ Z CHYB. BETONOVÉ KONSTRUKCE

Druh akce
Kurz
Trvání
2 dny
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
Stavební inženýři a technici činní ve výstavbě; pracovníci inženýrských a projektových kanceláří, stavebních a aplikačních firem a investičních útvarů; architekti; autorizovaní inspektoři; stavbyvedoucí; stavební dozor; studenti VŠ a odborná veřejnos
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
Tištěný sborník přednášek
Počet bodů
2.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc.; Ing. Petr Tůma, Ph.D.
Přednášející (pracoviště)
Doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc.; Ing. Jan Hromádko; Ing. Richard Schejbal; Ing. Petr Tůma, Ph.D.; Ing. Zdeněk Vávra; Doc. Ing. Lukáš Vráblík, Ph.D.; Ing. Jiří Zmek
Hlavní odborné téma – program akce
(1) Vady související s chybami v projektu (Doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc.); (2) Vady pohledových betonů (Doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc.); (3) Vady související se statickým návrhem konstrukcí (Doc. Ing. Lukáš Vráblík, Ph.D.); (4) Vady související s prováděním konstrukcí (Ing. Jan Hromádko); (5) Vady a poruchy z pohledu dodavatele (Ing. Jiří Zmek); (6) Koroze a biodegradace betonu (Ing. Zdeněk Vávra); (7) Vady související s objemovými změnami (Ing. Petr Tůma, Ph.D.); (8) Vady související s mrazuvzdorností a vodotěsností (Doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc.); (9) Vady u vodohospodářských staveb (Ing.Richard Schejbal); (10) Diskuse (odpovědi na dotazy posluchačů v celém průběhu kurzu)
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Kurz je zaměřen na problematiku vad a poruch ve stavebnictví - zejména vad betonových konstrukcí. Lektoři přednášejí o svých zkušenostech s nejčastěji se vyskytujícími vadami a poruchami příslušných stavebních konstrukcí. Probírat se budou možnosti prevence i následných oprav. Cílem kurzu je poskytnout posluchačům příležitost k poučení se z cizích chyb.