Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

VADY A PORUCHY STAVEB - POUČENÍ Z CHYB. OBALOVÉ A KOMPLETAČNÍ KONSTRUKCE

VADY A PORUCHY STAVEB - POUČENÍ Z CHYB. OBALOVÉ A KOMPLETAČNÍ KONSTRUKCE

Druh akce
kurz
Trvání
2 dny

Klíčové slovo

Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
Stavební inženýři a technici činní ve výstavbě; autorizovaní stavební inženýři; autorizovaní inspektoři; pracovníci stavebních firem a investičních útvarů; architekti; pracovníci inženýrských a projektových kanceláří; stavební dozor; studenti VŠ
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
Tištěné podklady k přednáškám
Počet bodů
2.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Petr Tůma, Ph.D.
Přednášející (pracoviště)
Doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc.; Ing. Jan Ficenec, Ph.D.; Ing. Hana Geiplová; Dr. Eduard Justa; Doc. Ing. František Kulhánek, CSc.; Ing. Petr Lorenc; Doc. Ing. Eva Nezbedová, CSc.; Doc. Ing. Šárka Šilarová, CSc.; Ing. Petr Tůma, Ph.D.; Eduard Vašátko
Hlavní odborné téma – program akce
I. Podlahy (Ing. Petr Tůma, Ph.D.)
II. Obklady a dlažby (Dr. Eduard Justa)
III. Tepelná ochrana budov (Doc. Ing. František Kulhánek, CSc.)
IV. Vady zateplovacích systémů (Ing. Petr Lorenc)
V. Vnitřní a vnější omítky a nátěry (Ing. Jan Ficenec, Ph.D.)
VI. Vady související s mrazuvzdorností (Doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc.)
VII. Vady nátěrů a stěrek na beton (Doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc.)
VIII. Nátěry na ocel (Ing. Hana Geiplová)
IX. Plasty ve stavebnictví (Doc. Ing. Eva Nezbedová, CSc.)
X. Střecha výrobní haly (Doc. Ing. Šárka Šilarová, CSc.)
XI. Šikmé střechy (Doc. Ing. Šárka Šilarová, CSc.)
XII. Vady omezující požární odolnost (Eduard Vašátko)
XIII. Diskuse (odpovědi na dotazy posluchačů v celém průběhu kurzu)
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Kurz je zaměřen na problematiku vad a poruch ve stavebnictví - zejména vad obalových a kompletačních konstrukcí. Lektoři přednášejí o svých zkušenostech s nejčastěji se vyskytujícími vadami a poruchami příslušných stavebních konstrukcí. Probírat se budou možnosti prevence i následných oprav. Cílem kurzu je poskytnout posluchačům příležitost k poučení se z cizích chyb.