Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

VADY A PORUCHY STAVEB - POUČENÍ Z CHYB. OBVODOVÉ PLÁŠTĚ A STŘECHY

VADY A PORUCHY STAVEB - POUČENÍ Z CHYB. OBVODOVÉ PLÁŠTĚ A STŘECHY

Druh akce
Kurz
Trvání
6 hodin
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
Stavební inženýři a technici činní ve výstavbě; pracovníci inženýrských a projektových kanceláří, stavebních a aplikačních firem a investičních útvarů; architekti; autorizovaní inspektoři; stavbyvedoucí; stavební dozor; studenti VŠ a odborná veřejnos
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
Tištěný sborník přednášek
Počet bodů
1
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Petr Tůma, Ph.D.
Přednášející (pracoviště)
Ing. Jan Ficenec, Ph.D.; Doc. Ing. František Kulhánek, CSc.; Ing. Petr Lorenc; Doc. Ing. Šárka Šilarová, CSc.
Hlavní odborné téma – program akce
(1) Tepelná ochrana budov; (2) Vady střech; (3) Vnější omítky a nátěry; (4) Vady zateplovacích systémů; (5) Diskuse
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Kurz je zaměřen na problematiku vad a poruch ve stavebnictví - zejména vad obalových a kompletačních konstrukcí. Lektoři přednášejí o svých zkušenostech s nejčastěji se vyskytujícími vadami a poruchami příslušných stavebních konstrukcí. Probírat se budou možnosti prevence i následných oprav. Cílem kurzu je poskytnout posluchačům příležitost k poučení se z cizích chyb.