Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Vady a poruchy staveb - Technické řešení reklamací vad díla ve stavebnictví, reklamační řízení po novele občanského zákoníku

Vady a poruchy staveb - Technické řešení reklamací vad díla ve stavebnictví, reklamační řízení po novele občanského zákoníku

Pořadatel

Druh akce
seminář
Trvání
7 hodin
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
Seminář je určen pro pracovníky stavebních firem, stavební inženýry a techniky činné ve výstavbě, investory a správce nemovitostí, stavební dozor, pracovníky investičních útvarů obcí a státních úřadů, pracovníky inženýrských a projektových kanceláří,
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
CD
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Eva Kadlecová - ředitelka odboru znalectví a stavební expertízy
Přednášející (pracoviště)
Ing. Eva Kadlecová, Ing. Petr Sedlák, Ph.D., Ing. Martin Múčka, Ph.D., JUDr. Lenka Řehulová, JUdr. Bc. Martin Kulhánek, Ph.D.
Hlavní odborné téma – program akce
I. část - Komplexní činnost znalce při posuzování vad a poruch, nejčastější řešené vady a poruchy staveb
II. část Reklamační řízení vady díla v praxi
III. část - Rozhodčí řízení - moderní vymáhání smluvních nároků
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Seminář je zaměřen na oblast řešení reklamací vad díla ve stavebnictví po novele občanského zákoníku, odpovědnosti za vady díla, technické řešení a reklamační řízení, uplatnění náhrady škody a slevy z ceny díla.