Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Valná hromada oblasti Ostrava 2016

Valná hromada oblasti Ostrava 2016

Valná hromada oblasti ČKAIT Ostrava se konala dne 18. 1. 2016 v Domě kultry města Ostravy. V příloze naleznete Usnesení VH.

02. 02. 2016