Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Vápenné omítky pro památkovou péči

Vápenné omítky pro památkovou péči

Druh akce
seminář
Trvání
5 hod.
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
odborná veřejnost
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
směrnice WTA 2-7-01
Počet bodů
1
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Radka Pernicová Ph.D. a prof. RNDR P.Rovnaníková, CSc.
Přednášející (pracoviště)
doc.Ing.Jiří Kolísko, Ph.D.-Kloknerův ústav ČVUT v Praze,Ing.arch.M.Solař, RNDr. P.Rovnaníková, CSc., Ing. L. Balík Ph.D., Ing. L. Peřka, Ing. R. Pernicová Ph.D.
Hlavní odborné téma – program akce
1.Seznámení s obsahem směrnice, doc. Ing. J. Kolísko, Ph.D., Kloknerův ústav ČVUT
2. Vápno a vápenné historické omítky - prof. RNDr. P. Rovnaníková, CSc., - VUT Brno
3. Význam vápenných technologií v památkové péči - Ing. arch. M. Solař, NPU Praha
4. Přehled vápen vyráběných v kkČR a jejich v ybrané vlastnosti - Ing. L. Peřka, VÚMO
5. Praktické aplikace vápenných technologií a jejich využití na památkových objektech - Ing. L. Balík, Ph.D. - Kloknerův ústav ČVUT
6. Vybrané materiálové charakteristiky vápenných omítek - Ing. Radka Pernicová, Ph.D. - Kloknerův ústav ČVUJT
Typ
A
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Vápenné omítky pro památkovou péči v návaznosti na směrnici WTA 2-7-01