Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Vápno, cement, ekologie

Vápno, cement, ekologie

Druh akce
seminář
Trvání
3 dny - cca 15 hodin
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
střední a vyšší management cementářského a vápenického průmyslu v ČR a SR
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
tištěný sborník
Počet bodů
2.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Prof. RNDr. Pavla Rovnaníková, CSc.
Přednášející (pracoviště)
Ing. Jan Gemrich (Výzkumný ústav maltovin Praha, s.r.o.), Ing. Jiří Jungmann (Výzkumný ústav maltovin Praha, s.r.o.), Ing. Tomáš Táborský (Výzkumný ústav maltovin Praha, s.r.o.), Ing. Roman Janovský (DSD-Dostál, a.s.), Ing. Jiří Svoboda(AFRISO)aj.
Hlavní odborné téma – program akce
Program je vytvářen průběžně, zatím není stanoven přesně. 1. hlavní téma RTUŤ je plánováno na út odpoledne, 2. hlavní téma PALIVA A EMISE PECÍ MAERZ je naplánováno na st dopoledne.
Typ
A
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Program letošního semináře je zaměřen :
- na problematiku výskytu, sledování a měření rtuti v cementářském výrobním procesu,
- na problematiku vhodnosti paliv a plynných emisí při výpalu vápna na pecích Maerz,
- na aktuální využití a kvalitu vedlejších energetických produktů, zejména popílků a
- na problematiku stabilizace jílových podloží vápnem.