Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

VEDENÍ STAVEBNÍHO DENÍKU

VEDENÍ STAVEBNÍHO DENÍKU

Pořadatel

Druh akce
seminář
Trvání
6 hodin
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
písemný materiál
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Irena Spirová, LL.M
Přednášející (pracoviště)
Ing. David Dengler, lektor, projektant, odborný technický dozor
Hlavní odborné téma – program akce
Úvod
1. Povinnost vést stavební deník
2. Obsah denních záznamů
3. Záznamy zvláštních skutečností
4. Zásady správného vedení stavebního deníku
5. Vymezení osob oprávněných k zápisu do stavebního deníku
Závěr
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Seminář je určen především stavbyvedoucím a jejich zástupcům, investorům stavebních záměrů a svépomocným stavebníkům z řad laické veřejnosti.
Cílem kurzu je seznámení účastníků se zákonnou povinností vedení stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě a s náležitostmi a způsobem vedení stavebního deníku dle vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
Seminář je zaměřen na podrobný obsah denních záznamů, záznamů zvláštních skutečností, které mohou při výstavbě nastat a na zásady správného vedení stavebního deníku, včetně vymezení osob oprávněných k zápisu do něj. Diskuse, dotazy.