Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Veletrh Finpex 2015

Veletrh Finpex 2015

Druh akce
seminář
Trvání
1,5 hodiny
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
členy ČKAIT
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Luděk Vejvara, Ph.D.
Přednášející (pracoviště)
Ing. Luděk Vejvara, Ph.D.
Hlavní odborné téma – program akce
Navrhování objektů v podmínkách současných stavebních předpisů.
Informace o materiálech a konstrukcích pro moderní, energeticky úsporné objekty.
Typ
B
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Navrhování objektů v podmínkách současných stavebních předpisů.
Informace o materiálech a konstrukcích pro moderní, energeticky úsporné objekty.