Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Velká novela stavebního zákona

Velká novela stavebního zákona

Druh akce
odborný kurz
Trvání
6 hodin
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
investorům (soukromým i veřejným), projektantům, stavbyvedoucím, autorizovaným osobám, manažerům projektů, zhotovitelům staveb, dále konzultantům a poradcům v oblasti stavebního práva
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
ÚZ 1266 - Stavební zákon a vyhlášky, doprovodný studijní materiál
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Petr Tůma Ph.D.
Přednášející (pracoviště)
JUDr. PhDr. Jiří Plos
Hlavní odborné téma – program akce
Osnova kurzu:
základní přehled, seznámení s novelou stavebního zákona účinnou od 1.1.2018
nové pojetí společného územního a stavebního řízení
územní řízení s posouzení vlivů na životní prostředí
společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru
změny u jednotlivých forem územního rozhodování
změny u jednotlivých forem povolování staveb
změny v posuzování užívání staveb
změny vybraných souvisejících zákonů a vyhlášek
dotazy, diskuze (v průběhu celého kurzu)
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

V roce 2018 nabyla účinnosti kontroverzní novela stavebního zákona, provedená zákonem č. 225/2017 Sb., která zásadním způsobem mění doposud užívané postupy ve stavebním právu. Cílem semináře je seznámit posluchače s obsahem novely stavebního zákona a poskytnout přehled nejvýznamnějších změn v oblasti územního rozhodování a stavebního řádu, s vazbou na navazující a související právní předpisy.