Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Velká novela stavebního zákona na úseku stavebního řádu a územního rozhodování a změna 36 souvisejících zákonů

Velká novela stavebního zákona na úseku stavebního řádu a územního rozhodování a změna 36 souvisejících zákonů

Druh akce
seminář
Trvání
6 hodin
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
materiály k semináři
Počet bodů
1
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Marcela Pavlová, JUDr. Vladimíra Sedláčková
Přednášející (pracoviště)
Ing. Marcela Pavlová, JUDr. Vladimíra Sedláčková
Hlavní odborné téma – program akce
Seminář je určen pracovníkům stavebních úřadů, dotčených orgánů, investorům, projektantům, právníkům působícím v oboru a všem, kterých se výstavba nějakým způsobem dotýká.

V době semináře by již měla být změna stavebního zákona a souvisejících zákonů jako vládní návrh projednávána Poslaneckou sněmovnou. Koordinované povolení zahrnující nejen územní rozhodnutí, stavební povolení a proces EIA, jak bude zajištěna koordinace využití území a další změny zákonů vám podrobně vysvětlí jejich spoluautoři. Výklad bude zaměřen zejména na ty části novely, které řeší oblast územního rozhodování a stavební řádu.
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Odborný program semináře:
•Projednávaná novela stavebního zákona v rozsahu: ◦definice nových pojmů,
◦náležitosti závazných stanovisek dotčených orgánů,
◦majetkoprávní doklady pro umístění a povolení záměru,
◦námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti,
◦záměry, které nevyžadují územní rozhodnutí ani stavební povolení,
◦stavby, terénní úpravy a udržovací práce nevyžadující stavební povolení ani ohlášení,
◦jednoduché stavby, terénní úpravy a udržovací práce, u kterých postačí ohlášení,
◦územní řízení s posouzením vlivů na životní prostředí,
◦koordinované řízení,
◦koordinované řízení s posouzením vlivů na životní prostředí,
◦změny při ohlašování jednoduchých staveb, terénních úprav a udržovacích prací,
◦změny ve stavebním řízení a při uzavírání veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení,
◦změny v kolaudaci staveb.

•Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků