Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PŘIPRAVOVANÝ NOVÝ ZÁKON

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PŘIPRAVOVANÝ NOVÝ ZÁKON

Pořadatel

Druh akce
seminář
Trvání
6 hodin
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
písemný materiál
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Irena Spirová, LL.M
Přednášející (pracoviště)
Mgr. Martin Budiš, odborný lektor akreditován MV ČR pro školení zákona o veřejných zakázkách, Osvědčení MMR o absolvování školení školitelů k problematice zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
Hlavní odborné téma – program akce
Úvod
1. Výklad základních pojmů
2. Druhy zadávacích řízení
3. Postupy v oblasti veřejných zakázek
4. Hodnocení kvalifikace
5. Námitky
6. Výkon dohledu
7. Jednání před ÚOHS
Závěr
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Cílem semináře je seznámit Vás s připravovaným zákonem o zadávání veřejných zakázek, očekávanými změnami v oblasti veřejného zadávání a mimo jiné i aktuálními interpretačními nejasnostmi současného zákona. Zabývat se budeme především návrhem zákona o zadávání veřejných zakázek, kterým se aktuálně zabývá Legislativní rada vlády.
Obsah semináře: Výklad základních pojmů zákona o veřejných zakázkách: veřejná zakázka; zadavatel veřejné zakázky/dodavatel veřejné zakázky; typy zadávacích řízení; procesy zveřejňování informací o veřejných zakázkách ve Věstníku veřejných zakázek. Druhy zadávacích řízení. Postupy v oblasti veřejných zakázek: jistota; zadávací dokumentace a technická specifikace; otevírání obálek; kvalifikace a způsobilost - prokázání způsobilosti dodavatelů, zápis do seznamu kvalifikovaných dodavatelů, certifikovaní dodavatelé. Hodnocení kvalifikace. Způsoby hodnocení nabídek. Námitky a jejich přezkoumání zadavatele. Výkon dohledu nad zadáváním veřejných zakázek. Jednání před ÚOHS. Diskuse, dotazy.