Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A ROZHODOVACÍ PRAXE

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A ROZHODOVACÍ PRAXE

Pořadatel

Druh akce
seminář
Trvání
6 hodin
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
písemný materiál
Počet bodů
1
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Irena Spirová, LL.M
Přednášející (pracoviště)
Mgr. Magdalena Chmelařová, právník se zaměřením na problematiku veřejných zakázek
Hlavní odborné téma – program akce
Úvod
1. Novela zákona
2. Vymezení předmětu VZ
3. Vymezení technických kvalifikačních předpokladů
4. Stanovení smluvních podmínek
5. Prokazování kvalifikačních předpokladů
6. Posuzování a hodnocení nabídek
Závěr
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

V úvodu školení se zaměříme na poslední technickou novelu zákona o veřejných zakázkách a na přípravu nového zákona, dále navážeme na stále aktuální problematiku vymezení předmětu veřejné zakázky a stanovení předpokládané hodnoty. U tématu správného vymezení kvalifikačních předpokladů se zaměřeníme na vymezení technických kvalifikačních předpokladů (jejich přiměřenost, jasnost, srozumitelnost) a v návaznosti na to i stanovení smluvních podmínek veřejné zakázky. Další důležitou oblastí, o které bude zmínka, je samotné prokazování splnění kvalifikačních předpokladů prostřednictvím subdodavatelů (možnost omezení, způsob prokazování). Na závěr se budeme věnovat problematice posuzování a hodnocení nabídek uchazečů, zejména se zaměříme na problematiku subjektivního hodnocení. V rámci školení se taktéž dotkneme otázky použití JŘBU a možností zrušení zadávacího řízení. Diskuse, dotazy.