Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V ROCE 2016

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V ROCE 2016

Pořadatel

Druh akce
seminář
Trvání
6 hodin
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
písemný materiál
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Irena Spirová, LL.M
Přednášející (pracoviště)
Mgr. Martin Budiš, odborný lektor akreditován MV ČR pro školení zákona o veřejných zakázkách, Osvědčení MMR o absolvování školení školitelů k problematice zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
Hlavní odborné téma – program akce
Úvod
1. Předpokládaná hodnota
2. Limity
3. Kvalifikační předpoklady
4. Zjednodušené podlimitní řízení
5. Otevřené řízení
6. Užší řízení
7. Jednací řízení
8. Zrušení zadávacího řízení
9. Praktické zkušenosti a situace
Závěr
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Cílem semináře je přehledně seznámit zadavatele se všemi druhy veřejných zakázek realizovaných dle ZVZ.
Věnovat se budeme jednotlivým zadávacím řízením, podmínkám použití, jejich zahájení a lhůtami, průběhem a ukončením či zrušením.
Zaměříme se také na předpokládanou hodnotu a její význam. Nebude chybět ani důležitá část kvalifikačních předpokladů a jejich stanovování.
Seminář je vhodný pro začátečníky. Důraz je kladen na praxi zadávání veřejných zakázek.
Program: Zadávejte veřejné zakázky s přehledem a bezchybně. Cílem semináře je seznámit všechny druhy zadavatelů veřejných zakázek s procesem a průběhem veřejné zakázky.
Zvláštní důraz je kladen na: Předpokládaná hodnota a její význam pro veřejnou zakázku. Limity veřejných zakázek. Kvalifikační předpoklady a jejich stanovení dle limitu veřejné zakázky. Zjednodušené podlimitní řízení - podmínky použití a lhůty. Otevřené řízení - zahájení zadávacího řízení. Užší řízení - zahájení zadávacího řízení. Jednací řízení s uveřejněním. Jednací řízení bez uveřejnění. Práce komisí. Zrušení zadávacího řízení. Diskuse, dotazy.
Součástí semináře jsou i praktické zkušenosti a situace, které mohou v rámci zadávacího řízení vyvstat. Součástí semináře je i definice a výklad základních pojmů zákona, výjimky z působnosti zákona včetně odkazů na rozhodnutí ÚOHS vztahující se k těmto pojmům.