Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY VE STAVEBNICTVÍ - KURZ PRO DODAVATELE

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY VE STAVEBNICTVÍ - KURZ PRO DODAVATELE

Druh akce
kurz
Trvání
6 hodin
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
Stavební inženýři a technici činní ve výstavbě; pracovníci inženýrských a projektových kanceláří, stavebních a aplikačních firem a investičních útvarů; architekti; autorizovaní inspektoři; stavbyvedoucí; stavební dozor;studenti VŠ a odborná veřejnost
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
tištěné podklady k přednáškám
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Petr Tůma, Ph.D.
Přednášející (pracoviště)
JUDr. Vladimír Tögel
Hlavní odborné téma – program akce
(1) Tři základní zásady zadávacího řízení a související judikatura; (2) Zásadní změny v postupech zadavatele v rámci zadávacího řízení a nové povinnosti dodavatele; (3) Novela zákona o veřejných zakázkách účinná od 1.4.2012 a 1.1.2014 a souvisejících prováděcích vyhlášek; (4) Nadlimitní a podlimitní veřejné zakázky; (5) Veřejná zakázka malého rozsahu: právní úskalí, možnosti obrany proti nesprávnému postupu zadavatele; (6) Postupy zadavatelů při poskytování zadávací a kvalifikační dokumentace, při podávání dodatečných informací, opravě chyb a provádění dalších změn. Dopad na lhůty pro podání žádostí a nabídek; (7) Nové publikační (zveřejňovaní) povinnosti zadavatele a jejich využitelnost pro dodavatele; (8) Požadavky na kvalifikaci dodavatele, jejich povinný rozsah, lhůta pro jejich prokázání; (9) Doklady k prokazování splnění požadované kvalifikace; (10) Úskalí při prokazování kvalifikace prostřednictvím subdodavatele a v rámci společné nabídky s českými a zahraničními dodavateli; (11) Formální a obsahové náležitosti žádosti a nabídky, lhůty pro jejich podání a další.
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Kurz je určen pro pracovníky společností na straně dodavatelů veřejných zakázek ve stavebnictví. Cílem je poskytnout nové informace a zkušenosti pro úspěšné administrativní, organizační a právní zajištění účasti v zadávacím řízení. Přípravy žádosti a nabídky, jejich podání, komunikace se zadavatelem, podávání opravných prostředků, uzavření smlouvy, vlastní realizace.