Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Větrání škol v souvislostech

Větrání škol v souvislostech

Druh akce
seminář
Trvání
6 hodin
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
Projektanti, realizátoři, provozovatelé a investoři VZT soustav
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
sbor
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
doc. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D.
Přednášející (pracoviště)
doc. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D.; Ing. Zuzana Mathauserová - SZÚ; Ing. Bohdan Polák - SFŽP; Ing. Jan Schwarzer, Ph.D.; Ing. Jiří Petlach a další
Hlavní odborné téma – program akce
8:00-9:00 Prezence účastníků
9:00 zahájení
9:10 - 15:00 jednání semináře (v programu budou zahrnuty přestávky na občerstvení)
15:00 závěr semináře
Typ
A
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Cílem semináře je seznámit účastníky s aktuální situací na poli problematiky větrání škol se zaměřením na větrání učeben. V rámci semináře budou předneseny příspěvky týkající se očekávaných změn v právních předpisech, požadavků na větrání škol v rámci dotačních titulů (zejména OPŽP). Komentován bude metodický pokyn pro návrh větrání škol a energetické posuzování školských budov vč. simulace reálné potřeby tepla na větrání. Dílčí přednášky budou zaměřeny na ochranu proti radonu a protihlukovým opatřením. V rámci přednášek budou představeny příklady některých úspěšných i méně úspěšných realizací nuceného větrání ve školských budovách.