Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

VI. sympozium Integrované navrhování a hodnocení budov 2015

VI. sympozium Integrované navrhování a hodnocení budov 2015

Druh akce
sympozium
Trvání
2 dny
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
Projektanti, realizátoři, provozovatelé a investoři VZT a otopných soustav
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
Sborník přednášek
Počet bodů
2
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Jiří Petlach
Přednášející (pracoviště)
prof. Ing. František Drkal, CSc., prof. Ing. Karel Kabele, CSc., doc. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D., Ing. Miloš Lain, Ph.D. - ČVUT Praha, Ing. Jiří Petlach - Petlach s.r.o., Ing. Jiří Frýba, Ing. Jaroslav Bambous - STP a řada dalších
Hlavní odborné téma – program akce
Trendy ve stavebnictví s ohledem na snižování energetické náročnosti budov.
Trendy trhu v oblasti výrobků s nízkou spotřebou energie.
Energetické prvky a systémy v oblasti zajišťování vnitřního prostředí budov.
Návaznost návrhu, realizace a provozování budov jako základní předpoklad nízké potřeby energie v budovách.
Výměna zkušeností z projektování, realizace a provozování budov. Doprovodné odborné exkurze.
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Praktické aplikace a příklady nových technologií pro tepelnou pohodu vnitřního prostředí staveb v souladu s platnou legislativou a energetickou koncepcí EU a ČR. Zkušenosti z instalací zařízení techniky prostředí v zahraničí. Odborná diskusní fóra.