Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

VÍCEPRÁCE A ZMĚNY PŘI REALIZACI STAVEB

VÍCEPRÁCE A ZMĚNY PŘI REALIZACI STAVEB

Druh akce
Kurz
Trvání
6 hodin

Klíčové slovo

Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
Stavební inženýři a technici činní ve výstavbě; pracovníci inženýrských a projektových kanceláří, stavebních a aplikačních firem a investičních útvarů; architekti; autorizovaní inspektoři; stavbyvedoucí; stavební dozor; studenti VŠ a odborná veřejnos
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
Tištěný sborník přednášek
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Petr Tůma, Ph.D.
Přednášející (pracoviště)
Dr. Josef Černohlávek; JUDr. _Vladimír Tögel; Ing. Jan Zelenka
Hlavní odborné téma – program akce
Osnova kurzu:
(I) Vícepráce - příčiny, spory a řešení (Dr. Josef Černohlávek);
(II) Vícepráce související s přípravou smluv a organizací výstavby (Ing. Jan Zelenka);
(III) Vícepráce a méněpráce a jejich řešení v rámci veřejných zakázek (JUDr. Vladimír Tögel)
Dodatečné stavební práce a dodatečné změny stavebních prací dle ZVZ č. 137/2006 Sb.,
a ZVZ č. 134/2016 Sb.;
(IV) Diskuse
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Seminář je zaměřen na vznik tzv. víceprací při zhotovení stavebního díla a to zejména na to, kdy vzniká zhotoviteli nárok na zaplacení jejich ceny. Téma kurzu je zaměřeno na praktické potřeby všech, kdo se mohou s vícepracemi setkat, ať už jako investoři či jako dodavatelé staveb.