Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Viega, Osma- seznámení s novým výpočetním programem Techcon

Viega, Osma- seznámení s novým výpočetním programem Techcon

Pořadatel

Druh akce
seminář
Trvání
6 hodin

Klíčové slovo

Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
projektanti
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
Technické příručky, DVD Viega, program Techcon s lincencemi pro školená témata
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
zatím neurčen
Přednášející (pracoviště)
Ing.Fojtík, Bc.Bártl, Kůřil-Viega, Ing. Korbel-Techcon, Garai DIS-Osma
Hlavní odborné téma – program akce
1. dopolední část semináře pro projektanty ZTI:
Viega: Novinky sortimentu, použití software Techcon pro navrhování rozvodů pitné vody s přihlédnutím k cirkulaci Inliner. Praktické ukázky různých typů návrhu rozvodů PV.
Osma: Novinky sortimentu, návrh rozvodů kanalizačního potrubí pomocí software Techcon. Praktické ukázky.
2. odpolední část pro projektanty ÚT
Viega- Novinky v sortimentu, praktické ukázky projektování plošného temperování pomocí software Techcon.
Typ
A
Souhlas se zpoplatněním
ANO

1.část - pro projektanty ZTI, software Techcon
Viega- Hygienické rozvody pitné vody vč. cirkulace Inliner.
Osma- Návrh kanalizačního potrubí.
2. část pro projektanty ÚT, software Techcon
Viega- Návrh systémů plošného temperování.