Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Vliv nového občanského zákoníku na přípravu a realizaci staveb

Vliv nového občanského zákoníku na přípravu a realizaci staveb

Pořadatel

Druh akce
on-line kurz
Trvání
cca 1 měsíc
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
všechny autorizované osoby, zástupci orgánů státní správy
Počet bodů
1
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
ČKAIT OK Karlovy Vary
Přednášející (pracoviště)
JUDr. Alena Banyáiová, CSc., Advokátní kancelář Praha 2
Hlavní odborné téma – program akce
Nový občanský zákoník ve vztahu ke stavebnictví a oblasti soukromoprávních vztahů.
Typ
B
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Základní novinky, které přináší nový občanský zákoník pro oblast výstavby. Pojednání o tom, jak se nový občanský zákoník významně dotkne téměř všech oblastí soukromoprávních vztahů, nově je upravena problematika vlastnictví a práv týkajících se nemovitostí, zaváděno je také právo stavby, které z našeho právního řádu vymizelo po roce 1964. Důraz na autonomii vůle přináší nové pojetí úpravy jak právních jednání obecně, tak závazkových právních vztahů, uzavírání smluv i jednotlivých smluvních typů. Významné změny zasáhnou i vztahy vznikající při přípravě a realizaci staveb.