Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Vliv nového občanského zákoníku na přípravu a realizaci staveb

Vliv nového občanského zákoníku na přípravu a realizaci staveb

Pořadatel

Druh akce
on-line kurz
Trvání
cca 1 měsíc
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
všechny autorizované osoby, zástupci orgánů státní správy
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
ČKAIT OK Karlovy Vary
Přednášející (pracoviště)
JUDr. Alena Banyáiová, CSc., Advokátní kancelář Praha 2
Hlavní odborné téma – program akce
Nový občanský zákoník ve vztahu ke stavebnictví a oblasti soukromoprávních vztahů.
Typ
B
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Základní novinky, které přináší nový občanský zákoník pro oblast výstavby. Pojednání o tom, jak se nový občanský zákoník významně dotkne téměř všech oblastí soukromoprávních vztahů, nově je upravena problematika vlastnictví a práv týkajících se nemovitostí, zaváděno je také právo stavby, které z našeho právního řádu vymizelo po roce 1964. Důraz na autonomii vůle přináší nové pojetí úpravy jak právních jednání obecně, tak závazkových právních vztahů, uzavírání smluv i jednotlivých smluvních typů. Významné změny zasáhnou i vztahy vznikající při přípravě a realizaci staveb.