Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Vliv regulace na kvalitu služeb

Vliv regulace na kvalitu služeb

ČKAIT jako resortní koordinátor uznávání odborných kvalifikací obdržela od MŠMT (národního koordinátora uznávání odborných kvalifikací pro ČR) informaci, že se 15.2.2019 v Bruselu konalo jednání národních koordinátorů EU a jedním z bodů diskuse byla i studie “Vliv regulace na kvalitu služeb“ (Effects of Regulation on Service Quality, november 2018).

 
Autoři této studie Maria Koumenta, Mario Pagliero, and Davud Rostam-Afschar Contributers: Piotr Białowolski, Morris Kleiner, Michał Masior, Eva Pagano, Lorenzo Richiardi, Kristina Strohmaier, Mark Williams podrobili výzkumu 6 služeb v různých zemích EU:
  1. Právníci – Polsko
  2. Architekti a inženýři - Německo
  3. Farmaceuti – Itálie
  4. Turističtí průvodci – Řecko
  5. Instruktoři řízení motorových vozidel – Velká Británie
  6. Instruktoři jezdců na koni – Dublin a Londýn
Celá studie v původním znění a s českým překladem části týkající se architektů a inženýrů jsou v přílohách