Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Vliv změn technických a normativních dokumentů na posuzování shody stavebních výrobků v oblasti aktivní a pasivní požární bezpečnosti

Vliv změn technických a normativních dokumentů na posuzování shody stavebních výrobků v oblasti aktivní a pasivní požární bezpečnosti

Pořadatel

Druh akce
Seminář
Trvání
6 hodin
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
široké odoborné veřejnosti (distributoři stavebních výrobků a konstrukcí atd.)
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
sborník
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Jaroslav Dufek
Přednášející (pracoviště)
Mgr. Zdeněk Veselý - ÚNMZ, Plk. Ing. Rudolf Kaiser - MV GŘ HZS ČR, Ing. Petr Boháč - TNK 27, Ing. Radek Hruška, Ing. Jaroslav Šulc, Ing. Jana Buchtová, Ing. Jiří Bradáč - PAVUS, a.s.
Hlavní odborné téma – program akce
8:30 - 9:00 Registrace účastníků
9:00 - 9:10 Zahájení semináře
9:10 - 9:40 Právní předpisy z oblasti uvádění výrobků na trh
9:40 - 10:10 Aktuální informace – legislativa a požáry
10:10 - 11:00 Aktuální stav evropských norem v oblasti prvků pasivní a aktivní požární ochrany s výhledem na rok 2015
11:00 - 11:30 Přestávka, občerstvení
11:30 - 12:00 Zkoušení, přímé a rozšířené klasifikace vzduchotechnických prvků s požárním odolností a prvků pro odvod kouře a tepla
12:00 - 13:30 Požadavky na požárně odolné a kouřotěsné dveře podle EN 16034, zkoušení a vhodný výběr vzorků a rozšířené aplikace
13:30 - 14:00 Pravidla pro zabudování výrobků do staveb v Polsku
14:00 - 14:30 Aktuální stav v oblasti českých návrhových norem požární bezpečnosti staveb
13:30 - 14:00 Diskuse, zhodnocení a ukončení semináře
Typ
A
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Změny právních předpisů ČR a přejímání evropských technických norem do soustavy ČSN v oblasti požadavků na stavební výrobky, jejich zkoušení a prokazování shody před uvedením na trh a následně při zabudování do staveb vytváří otázky pro jejich správnou aplikaci.
Seminář si klade za cíl informovat odbornou veřejnost o současném stavu a předpokládaném vývoji legislativy a technické normalizace v oblasti požární bezpečnosti staveb, využívání prvků pasivní a aktivní požární ochrany v zemích EU a ČR a o úloze notifikovaných a autorizovaných osob při posuzování shody stavebních výrobků.