Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Vnitřní optické rozvody v bytových domech

Vnitřní optické rozvody v bytových domech

Pořadatel

Druh akce
seminář
Trvání
4 hodiny
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Michael Trnka, CSc.
Přednášející (pracoviště)
Ing. Libor Tengler
Hlavní odborné téma – program akce
1. trh elektronických komunikací a jeho směřování v posledních letech, majoritní služby elektronických komunikací pro rezidenční sektor
2. sítě typu bod-bod a jejich struktura
3. sítě typu bod-multibod a jejich struktura
4. optické rozvody v bytovém domě – technické řešení sítě jediného operátora a otevřené sítě
5. technické varianty řešení optických rozvodů v bytových domech
a. nově budované bytové domy, stávající bytové domy před revitalizací a po ní
b. možnosti plastové infrastruktury a její komponenty
c. používaná optická vlákna
d. ukončování optických vláken
e. popis vybraných variant řešení
Typ
B
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Shrnutí vývoje trhu elektronických komunikací v ČR, role velkých a malých operátorů a jimi budované sítě. Vývoj nabídky služeb elektronických komunikací pro sektor residenčních zákazníků a současné okruhy služeb. Koncepce sítí FTTB a jejich výstavby, struktura navazujících bytových rozvodů. Koncepce sítí PON a jejich výstavby, struktura navazujících bytových rozvodů, uzly otevřených sítí. Varianty řešení optického rozvodu pro jednoho operátora, „víceoperátorové“ řešení vnitřního optického rozvodu a řešení formou otevřené sítě. Popis základních technologií a vhodnost jejich použití pro jednotlivé případy budování optických rozvodů v bytových domech.