Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Vodní elektrárna Roudnice nad Labem - Vědomice

Jméno, příjmení a titul přihlašovatele:Ing Jan Šinták, č.č. 0300286
Obor (specializace):
Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství
Spoluautoři:
Ing. Jakub Helus, Ing. Vladimír Cimický, Lubomír Pop
Název firmy přihlašovatele:
Ing. Jan Šinták I.P.R.E.
Anotace:
 
Jedná se o novostavbu – vodní elektrárna, rybí přechod s umělou slalomovou dráhou. Předmětem projektu je využití hydroenergetického potenciálu vodního díla Roudnice nad Labem, Labe ř.km 809,729. Energetický potenciál povrchových vod vodního toku Labe bude využíván pro výrobu elektrické energie na pravém břehu Labe. K tomu účelu bude postavena při pravém břehu v prostoru vorové propusti a pravobřežního inundačního pole silničního mostu, vpravo od jezového pilíře, přelévaná vodní elektrárna. Součástí stavby je i rybí přechod s umělou slalomovou dráhou.