Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Vodonepropustné konstrukce z železobetonu - bílá vana

Vodonepropustné konstrukce z železobetonu - bílá vana

Pořadatel

Druh akce
seminář
Trvání
6hodin

Klíčové slovo

Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
přípraváři, stavbyvedoucí, mistři s vyšším statutem samostatnosti
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
PWP
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Vladislav John
Přednášející (pracoviště)
Ing. Vladislav John, vedoucí útvaru technické přípravy zakázek; Ing. Michal Vinš, samos.přípravář; Ing. Kristýna Břindová, technik
Hlavní odborné téma – program akce
Čas Téma Lektor
8-8,15 Zahájení, úvod do problematiky ÚVZD
8,15-9,30 Bílá vana – obecně
1. Definice bílé vany
2. Předpisy pro navrhování
3. Principy návrhu podle rakouské směrnice ÖVBB
4. Principy návrhu podle německé směrnice DAfStb
Ing. Vladislav John, Ph.D.
9,30-9,45 přestávka
9,45-11,00 5. Odvození minimální tloušťky konstrukce
6. Základní konstrukční zásady – omezení šířky trhlin, vzdálenosti dilatačních a
pracovních spár, rozmístění řízených trhlin atd.
7. Sanace bílých van
Ing. Michal Vinš
11,00-11,45 oběd
11,45-13,00 Bílá vana – těsnění spár
1. Typy spár
2. Volba vhodného těsnícího prostředku
3. Návrh spárového těsnění podle německé směrnice
Ing. Kristýna Břindová
13,00-13,15 přestávka
13,15-15,00 4. Konstrukční zásady a zásady provádění vybraných těsnících prostředků
• Spárové pásy
• Spárové plechy bez povrchové úpravy
• Spárové plechy s povrchovou úpravou
• KAB spárový pás
• Bobtnavý pásek
• Injektážní systém
5. Nejčastější chyby návrhu a provádění spárového těsnění
6. Sanace spárového těsnění
Ing. Kristýna Břindová
Ing. Vladislav John, Ph.D.
15,00-15,30 Závěr, dotazník zpětné vazby ÚVZD
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Cílem projektu je seznámení vybrané skupiny zaměstnanců Metrostavu a.s. s technologií výstavby bílých van, základních principů návrhu, s detaily a principy kontrolního programu výstavby bílé vany.