Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Vodovodní a kanalizační sítě z tvárné litiny – plánování, navrhování, realizace, provozování a obnova

Vodovodní a kanalizační sítě z tvárné litiny – plánování, navrhování, realizace, provozování a obnova

Druh akce
seminář
Trvání
8 hodin
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
projektanty, investory, zhotovitele, vlastníky, provozovatele tlakových a gravitačních potrubních systémů, zejména vodovodů a kanalizací
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
materiály konference, CD s kompletními technickými materiály
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Miroslav Pfleger, Ing. Juraj Barborik
Přednášející (pracoviště)
Ing. Miroslav Pfleger SG PAM CZ s.r.o. Technické odděl. Praha, Ing. Juraj Barborik SG PAM CZ s.r.o. Technická kancel. H. Králové, Ing. Vladěna Rychnova SG PAM CZ s.r.o. Technické odděl. Praha, Ing. Michal Vrba SG PAM CZ s.r.o. Výrobní odděl. K. Dvůr
Hlavní odborné téma – program akce
Část 1: Současný technický stav a vývoj v oboru trub, tvarovek, armatur, poklopů a příslušenství z tvárné litiny.
Část 1.2: Zajištění technických a užitných parametrů aplikací evropských a českých norem.
Část 1.3: Nový potrubní systém a vývoj nové venkovní povrchové ochrany.
Část 2: Vodovodní a kanalizační systémy z tvárné litiny.
Část 2.1: Standardní a speciální venkovní a vnitřní povrchové ochrany, korozivita půdy, bludné proudy, agresivita vody, způsoby navrhování ochran a jejich aplikace.
Část 2.2: Typy pružných násuvných a zámkových spojů, jejich použití a montáž.
Část 2.3: Dimenzování, navrhování a realizace potrubních systémů: délky zámkových úseků, betonové bloky, uložení potrubí, potrubí na mostech, strmých svazích, v tunelech, kolektorech, pod hladinou spodní vody a další speciální aplikace.
Část 3: Bezvýkopová pokládka a obnova potrubních sítí
Část 3.1: Pokládka nového potrubí: systém horizontálního vrtání HDD, uložení v chráničkách, raketový pluh.
Část 3.2: Obnova stávajícího potrubí: berstlining a zátažno-výtlačné metody, relining dlouhých úseků.
Část 4: Speciální tlakové systémy z tvárné litiny.
Část 4.1: Derivační přivaděče k malým vodním elektrárnám.
Část 4.2: Zasněžovací vysokotlaké potrubní systémy.
Část 4.3: Požární systémy.
Část 4.4: Potrubní systémy v průmyslových areálech a dolech.
Část 5: Poklopy.
Část 5.1: Kanalizační poklopy a mříže.
Část 5.2: Speciální a velkoplošné poklopy.
Část 6: Armatury uzavírací, odvzdušňovací a zavzdušňovací, regulační.
Část 7: Praktické ukázky montáže potrubních systémů a produktů.
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Hlavním cílem semináře je zaměřit se na možnosti systémových a specifických řešení navrhování, provozování a realizace vodovodních a kanalizačních sítí z tvárné litiny. Doporučení pro strategické investiční a provozní rozhodování. Dokladování příkladů z provozní a investiční praxe při klasické i bezvýkopové pokládce potrubních sítí.
Seminář předkládá projektantům, vlastníkům, provozovatelům a zhotovitelům nové informace v oboru a ucelený odborný pohled na problematiku dimenzování a aplikací trub, tvarovek, armatur, poklopů a příslušenství z tvárné litiny a jejich realizaci.