Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

VRTÁNÍ PONORNÝMI KLADIVY PŘI HLOUBENÍ STUDNÍ A VRTŮ PRO TEPELNÁ ČERPADLA

VRTÁNÍ PONORNÝMI KLADIVY PŘI HLOUBENÍ STUDNÍ A VRTŮ PRO TEPELNÁ ČERPADLA

Druh akce
seminář
Trvání
6 hodin
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
Projektanti, stavební firmy, investoři, developeři, vlastníci a správci budov atd.
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
Tištěné podklady
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Zdeněk Hradil, CSc.
Přednášející (pracoviště)
Ing. Zdeněk Hradil, CSc., RNDr. Svatopluk Šeda, RNDr. Petr Čížek
Hlavní odborné téma – program akce
RNDr. Petr Čížek, hydrogeolog specializovaný na tvrdé horniny
ÚVOD:

Základní vlastnosti rozpukaného skalního prostředí. Ovlivnění okolí vrtanou studnou či tepelným vrtem a možnosti jak se tomu bránit. Vliv skalních puklin na účinnost vrtů pro tepelná čerpadla.


Ing. Zdeněk Hradil, CSc., dlouholetý pracovník v oboru vrtné techniky a technologie
ZÁKLADNÍ, TECHNICKÁ ČÁST 1:

Hlavní výhody rotačně příklepných technologií, možnosti a limity jejich aplikace.
Technický vývoj ponorných kladiv a korunek.
Vzduchové hospodářství. Potřebná vzestupná rychlost vzduchu, potřebný tlak a objem vzduchu v závislosti na nadmořské výšce vrtání.
Výběr ponorného kladiva, kladivové korunky, vrtných trubek a kompresoru.


RNDr. Svatopluk Šeda, člen vedení České asociace hydrogeologů
LEGISLATIVNĚ GEOLOGICKÝ VSTUP:

Nejčastější problémy se ztrátou množství nebo kvality vody ze studní, které musela řešit Česká asociace hydrogeologů a jak jim předcházet.


Ing. Zdeněk Hradil, CSc., dlouholetý pracovník v oboru vrtné techniky a technologie
ZÁKLADNÍ, TECHNICKÁ ČÁST 2:

Práce s ponornými kladivy. Uvedení kladiva do provozu, přítlak, tah, krouticí moment.
Hloubkový dosah ponorných kladiv, podzemní voda ve vrtu, vrtání pěnou, úsporná opatření.
Lokalizace chyb a odstraňování poruch. Selhání funkce ponorného kladiva, proplachování, rotace, vibrace, rychlost vrtání, poruchy při provozu vrtné kolony a kladivové korunky
Manipulace s kladivovými korunkami, prohlídka korunek a jejich přebrušování.
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Intenzivní školení o možnostech využití této moderní vrtné technologie, o jejích přednostech i nevýhodách. Racionalizace a optimalizace vrtání ponornými kladivy při hloubení studní na vodu, geotermálních vrtů a vrtů pro tepelná čerpadla.
Každý účastník obdrží ZDARMA příručku „Vrtání ponornými kladivy A – Z“, kde najde i mnoho užitečných tabulek a příklady potřebných výpočtů.