Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Výjezdní zasedání oblastního výboru Praha ČKAIT a auotirzovaných osob okresu Kolín

Výjezdní zasedání oblastního výboru Praha ČKAIT a auotirzovaných osob okresu Kolín

Pořadatel

Druh akce
výjezdní zasedání
Trvání
4 hodiny
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Michael Trnka, CSc.
Přednášející (pracoviště)
Ing. Zimová, Ing. Bořek, Ing. Bukovský, JUDr. Kukalová, pí Báčová
Hlavní odborné téma – program akce
1. Úvodní slovo předsedy výboru oblasti Ing. Michaela Trnky, CSc.
2. Informace o celoživotním vzdělávání přednese ředitelka Kanceláře Komory ČKAIT paní Ing. Lenka Zimová
3. Rekonstrukce panelových domů z pohledu statika - o svých zkušenostech promluví a dotazy zodpoví Ing. Jan Bořek
4. Vedení stavebního deníku - informaci podá a dotazy zodpoví paní JUDr. Václava Koukalová
5. Informace ohledně „Nová zelená úsporám“ podá paní Marie Báčová
6. Vady projektové dokumentace z pohledu soudního znalce přednese a dotazy k tématu zodpoví Ing. Ladislav Bukovský
7. Diskuse
Typ
B
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Výjezdní zasedání výboru oblasti Praha České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a autorizovaných osob okresu Kolín. Exkurze do rekonstruované malé vodní elektrárny pod Masarykovým (starým) mostem, sraz účastníků ve 14.00 hod. před schodištěm na Horní Ostrov.