Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Výjezdní zasedání oblastního výboru Praha ČKAIT a autorizovaných osob okresu Benešov

Výjezdní zasedání oblastního výboru Praha ČKAIT a autorizovaných osob okresu Benešov

Pořadatel

Druh akce
výjezdní zasedání
Trvání
4 hodiny
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Ladislav Bukovský
Přednášející (pracoviště)
Ing. Ladislav Bukovský, Ing. Jan Bořek, JUDr. Václava Koukalová, Marie Báčová
Hlavní odborné téma – program akce
1. Úvodní slovo předsedy výboru oblasti Ing. Ladislava Bukovského
2. Rekonstrukce panelových domů z pohledu statika - o svých zkušenostech promluví
a dotazy zodpoví Ing. Jan Bořek
3. Vedení stavebního deníku, stavební zákon, stavbyvedoucí - informaci podá a dotazy zodpoví paní JUDr. Václava Koukalová
4. Informace ohledně dotačního programu „Nová zelená úsporám“ přednese a dotazy zodpoví paní Marie Báčová
5. Vady projektové dokumentace z pohledu soudního znalce přednese a dotazy k tématu zodpoví Ing. Ladislav Bukovský
6. Diskuse
Typ
B
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Výjezdní zasedání oblastního výboru Praha ČKAIT a autorizovaných osob okresu Benešov