Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Výjezdní zasedání oblastního výboru Praha ČKAIT a autorizovaných osob okresu Beroun

Výjezdní zasedání oblastního výboru Praha ČKAIT a autorizovaných osob okresu Beroun

Pořadatel

Druh akce
výjezdní zasedání
Trvání
4 hodiny
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Michael Trnka, CSc.
Přednášející (pracoviště)
JUDr. Koukalová, Ing. Bořek, Ing. Bukovský
Hlavní odborné téma – program akce
1. Úvodní slovo předsedy výboru oblasti Ing. Michaela Trnky, CSc.
2. Informace o celoživotním vzdělávání přednese tajemnice oblasti Praha ČKAIT paní Ing. Hedviga Klepáčková
3. Rekonstrukce panelových domů z pohledu statika - o svých zkušenostech promluví a dotazy zodpoví Ing.Jan Bořek
4. Vedení stavebního deníku - informaci podá a dotazy zodpoví paní JUDr. Václava Koukalová
5. Vady projektové dokumentace z pohledu soudního znalce přednese a dotazy k tématu zodpoví Ing. Ladislav Bukovský
6. Diskuse
Typ
B
Souhlas se zpoplatněním
ANO

1. Úvodní slovo předsedy výboru oblasti Ing. Michaela Trnky, CSc.
2. Informace o celoživotním vzdělávání přednese tajemnice oblasti Praha ČKAIT paní Ing. Hedviga Klepáčková
3. Rekonstrukce panelových domů z pohledu statika - o svých zkušenostech promluví a dotazy zodpoví Ing.Jan Bořek
4. Vedení stavebního deníku - informaci podá a dotazy zodpoví paní JUDr. Václava Koukalová
5. Vady projektové dokumentace z pohledu soudního znalce přednese a dotazy k tématu zodpoví Ing. Ladislav Bukovský
6. Diskuse