Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Výjezdní zasedání oblastního výboru Praha ČKAIT a autorizovaných osob okresu Kladno

Výjezdní zasedání oblastního výboru Praha ČKAIT a autorizovaných osob okresu Kladno

Pořadatel

Druh akce
výjezdní zasedání
Trvání
4 hodiny
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Ladislav Bukovský
Přednášející (pracoviště)
Ing. Radek Hnízdil, Ph.D., JUdr. Václava Koukalová, Ing. Jan Bořek, Marie Báčová, Ing. Ladislav Bukovský
Hlavní odborné téma – program akce
1. Úvodní slovo předsedy výboru oblasti Ing. Ladislava Bukovského
2. Informace o celoživotním vzdělávání přednese ředitel Kanceláře Komory ČKAIT
Ing. Radek Hnízdil
3. Rekonstrukce panelových domů z pohledu statika - o svých zkušenostech promluví
a dotazy zodpoví Ing. Jan Bořek
4. Vedení stavebního deníku, stavební zákon, stavbyvedoucí - informaci podá a dotazy zodpoví paní JUDr. Václava Koukalová
5. Informace ohledně dotačního programu „Nová zelená úsporám“ přednese a dotazy zodpoví paní Marie Báčová
6. Vady projektové dokumentace z pohledu soudního znalce přednese a dotazy k tématu zodpoví Ing. Ladislav Bukovský
7. Diskuse
Typ
B
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Výjezdní zasedání výboru oblasti Praha České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a autorizovaných osob okresu Kladno