Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Využití a aplikace nátěrových hmot s vysokým stupněm fotokatalytické účinnosti

Využití a aplikace nátěrových hmot s vysokým stupněm fotokatalytické účinnosti

Druh akce
Odborné technické školení
Trvání
6 hodin
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
Aplikační firmy, projektanti pozemních staveb, architekti, stavební dozor, autorizovaný stavební dozor, památkové ústavy, studenti a učitelé
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
informační, metodické a propagační materiály v elektronické podobě
Počet bodů
1
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Kamil Hladký (autorizace 0008927), obor IP00, jednatel STAVAŘI s.r.o.
Přednášející (pracoviště)
Ing. Jan Procházka, Ph.D., jednatel Advanced Materials-JTJ s.r.o., Mgr. Pavel Šefl, CSc., obchodní ředitel Advanced Materials-JTJ s.r.o.
Hlavní odborné téma – program akce
1. Situace na trhu fotokatalytických produktů
2. Nátěrové hmoty s mimořádně silným fotokatalytickým efektem
2.1. fotokatalytický efekt a možnosti jeho využití
2.2. fotokatalytická účinnost
2.3. legislativa, normy, testování, hygiena, životní prostředi
3. Nátěrové hmoty s fotokatalytickým efektem 2. generace
3.1. praktické uplatnění, aplikační zásady, zkušenosti a reference
3.2. novinky
3.3. praktický trénink
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Rozvoj nanotechnologií se odráží i v nástupu nových nátěrových hmot pro stavebnictví a architekturu. Novinkou, s velmi širokou škálou praktického využití, jsou nátěrové hmoty s mimořádně silným fotokatalytickým účinkem (fotokatalytické nátěrové hmoty 2. gene-race s více než 50% teoretického maxima fotokatalytické účinnosti).

Povrchová vrstva vytvořená takovým nátěrem poskytuje, jím ošetřenému povrchu, celou řadu velmi užitečných vlastností, které vytvářejí nové možnosti pro stavebnictví a architekturu. Jedná se například o :
- stoprocentní ochrana povrchu zdí, stavebních konstrukcí a střech před degradujícími účinky ultrafialového záření,
- vytvoření samočistícího povrchu zdí, stavebních konstrukcí a střech, na kterém se neusazuje špína z ovzduší znečistěného prachem, sazemi a mikrokapénkami mastných a lepivých organických látek,
- účinná ochrana proti usazování a růstu plísní, zelené řasy a návazně i mechů a lišejníků (ale také pavučin) na zdech a střechách,
- snižování koncentrace nebezpečných látek ve vzduchu moderních plně klimatizovaných a energeticky úsporných budov (řešení SBS),
- účinné snižování koncentrace mikroorganismů v interiérech budov a v důsledku toho zmenšování rizika přenosu nákaz ve zdravotnických zařízeních, školách, veřejných budo-vách atp.
- efektivní prostředek čistění ovzduší od nebezpečných látek z výfukových plynů, topení a průmyslové výroby v městských a průmyslových aglomeracích.

Účastníci akce se seznámí se situací v nabídce nátěrových hmot s fotokatalytickým efektem, s možnostmi jejich využití těch nejúčinnějších pro konkrétní projektová a architektonická řešení.