Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Využití a aplikace nátěrových hmot s vysokým stupněm fotokatalytické účinnosti

Využití a aplikace nátěrových hmot s vysokým stupněm fotokatalytické účinnosti

Druh akce
Odborné technické školení
Trvání
9 hod.
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
Firmy z oblasti stavebnictví, firmy provádějící ochranné nátěry, firmy dodávající systémy TZB, projektanti pozemních staveb, architekti, stavební dozor, auto-rizovaný stavební dozor, památkové ústavy, studenti a učitelé
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
DVD, vytištěná prezentace s prostorem na poznámky, vzorek funkčního nátěru Protectam FN2
Počet bodů
1
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Kamil Hladký (autorizace 0008927)
Přednášející (pracoviště)
Ing. Jan Procházka, Ph.D., Mgr. Pavel Šefl, CSc.
Hlavní odborné téma – program akce
Teoretická část:
7:30 – 8:00 Prezentace účastníků
8:00 - 9:50 Přednáška – fotokatalytická technologie a možnosti jejího praktického využití ve stavebnictví
9:50 - 10:05 Přestávka s občerstvením
10:05 – 11:30 Funkční nátěry PROTECTAM FN® - vlastnosti, možnosti a způsoby využití, zásady a postup aplikace, zkušenosti, prezentace zákazníkům
11:30 – 11:35 přestávka
11:35 – 12:20 Diskuse, odpovědi na dotazy
12:20 - 13:50 přestávka na oběd
Praktická příprava:
14:00 – 14:15 Příprava účastníků na praktickou část školení (převlečení do pracovních overalů, přidělení pracovních pomůcek)
14:15 - 16:15 Praktická příprava: příprava místa aplikace, pomůcky a materiál, ukázka aplikačního postupu, praktický výcvik, každý účastník si osobně vyzkouší pod odborným vedením různé techniky nanášení, včetně aplikace FN nátěru na fasádu domu.
16:15 – 16:30 Převlečení z pracovních overalů, příprava na zakončení praktické přípravy
16:30 – 17:00 Vyhodnocení školení, předání certifikátů, závěr akce

Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Rozvoj nanotechnologií se odráží i v nástupu nových nátěrových hmot pro stavebnictví a architekturu. Novinkou, s velmi širokou škálou praktického využití, jsou nátěrové hmoty s mimořádně silným fotokatalytickým účinkem (fotokatalytické nátěrové hmoty 2. generace s více než 50% teoretického maxima fotokatalytické účinnosti).

Povrchová vrstva vytvořená takovým nátěrem poskytuje, jím ošetřenému povrchu, celou řadu velmi užitečných vlastností, které vytvářejí nové možnosti pro stavebnictví a architekturu. Jedná se například o :
- stoprocentní ochrana povrchu zdí, stavebních konstrukcí a střech před degradujícími účinky ultrafialového záření,
- vytvoření samočistícího povrchu zdí, stavebních konstrukcí a střech, na kterém se neusazuje špína z ovzduší znečistěného prachem, sazemi a mikrokapénkami mastných a lepivých organických látek,
- účinná ochrana proti usazování a růstu plísní, zelené řasy a návazně i mechů a lišejníků (ale také pavučin) na zdech a střechách,
- snižování koncentrace nebezpečných látek ve vzduchu moderních plně klimatizovaných a energeticky úsporných budov (řešení SBS),
- účinné snižování koncentrace mikroorganismů v interiérech budov a v důsledku toho zmenšování rizika přenosu nákaz ve zdravotnických zařízeních, školách, veřejných budovách atp.
- efektivní prostředek čistění ovzduší od nebezpečných látek z výfukových plynů, topení a průmyslové výroby v městských a průmyslových aglomeracích.

Účastníci akce se seznámí se situací v nabídce nátěrových hmot s fotokatalytickým efektem, s možnostmi jejich využití těch nejúčinnějších pro konkrétní projektová a architektonická řešení.

Podrobně budou seznámeni s parametry fotokatalytických nátěrových hmot 2. generace a s technickými požadavky na jejich aplikaci. Součástí akce budou praktické ukázky účinnosti těchto nátěrových hmot a postupů jejich aplikace. ´